Αποστολέας Θέμα: NEMESIS BI-MIS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  (Αναγνώστηκε 7581 φορές)

napa12

  • Διαχειριστής
  • Αρχάριο μέλος
  • *****
  • Μηνύματα: 6
Η πορεία και η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι στενά συνδεδεμένη με τη σωστή εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πληροφοριών που έχει στην διάθεση της. Οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι επιχειρηματίες και το επιτελείο τους, οι αποφάσεις που παίρνουν βασιζόμενοι σε αυτές και η ικανότητα να μεταδόσουν κρίσιμες πληροφορίες σε άλλους μέσα στην επιχείρησή τους, είναι όλα στρατηγικοί παράγοντες για την επιβίωση της επιχείρησης.

Η σωστή αναγνώριση και μετάδοση της πληροφορίας πάντα απαιτεί μία μορφή μέτρησης.  Τυπικές μετρήσεις είναι έσοδα, έξοδα, πωλήσεις, αριθμός υπαλλήλων κ.λ.π. και χρήση ποσοστών για προβλέψεις.

Η σημερινή τεχνολογία Λογισμικού παρέχει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών, για την μέτρηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. (Business Performance Measurement analysis and reporting tools.)

Τέτοιου είδους εργαλεία ενσωματώνουν την τεχνολογία OLAP (Online Analytical Processing), θεμελιώδη τεχνολογία για τέτοιου είδους ανάλυση στοιχείων και έχουν τις παρακάτω δυνατότητες.

•   Αποθηκεύουν και προσπελαύνουν δεδομένα σαν διαστάσεις και επεξεργάζονται μετρήσεις που αντιπροσωπεύουν βασικούς επιχειρηματικούς συντελεστές.  Η πληροφόρηση αυτή κρατιέται σε μορφή που αντιπροσωπεύει τη δομή της επιχείρησης, σε πολλαπλές διαστάσεις π.χ. (πωλήσεις ανά τρίμηνο, ανά περιοχή, παράπονα πελατών ανά προϊόν στην τάδε περιοχή το τελευταίο 3μηνο κλπ.)  και παρουσιάζεται σε επιχειρηματική γλώσσα και όχι σε πολύπλοκη database ορολογία η οποία είναι κατανοητή μόνο από ειδικούς.
   
•   Επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν στιγμιαία και να συγκρίνουν διαφορετικούς παράγοντες όπως χρόνος, γραμμές παραγωγής, γεωγραφικές περιοχές, και κανάλια πωλήσεων που επηρεάζουν μία συγκεκριμένη μέτρηση.
   
•   Συμπυκνώνοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και παρουσιάζοντας τα στοιχεία στους χρήστες σε κάποια κατανοητή μορφή, παρέχουν την αναγκαία διαίσθηση που απαιτείται, για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις στην επιχείρηση.
   
•   Η ανάλυση που παρέχουν, κάνει κατανοητό όχι μόνο τι συμβαίνει σε μια επιχείρηση, αλλά πότε, που, γιατί και πως συμβαίνει.
   
•   Επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλών ειδών αναλύσεις όπως ανάλυση τάσεων (trend analysis), συγκριτικές αναλύσεις (comparative analysis), αναλύσεις σε συνάρτηση με το χρόνο (time based analysis) κ.λ.π. Ενώ τα απλά status reports δεν επιτρέπουν στους χρήστες να επέμβουν στο κατεστημένο της επιχείρησης, η data analysis μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί και να αντιδράσει στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς, αφού έχει δυνατότητα να εξετάζει και να αναλύει τα δεδομένα, από οποιαδήποτε οπτική γωνία και με οποιοδήποτε συνδυασμό. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται παράγοντες πού δεν μπορούν να εντοπισθούν με άλλες μεθόδους.
   
•   Με έξυπνη και στρατηγική υλοποίηση τα Data Analysis Tools επιτρέπουν πολλά πλεονεκτήματα όπως.
o   Εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για πηγές εσόδων
o   Επιτυγχάνεται αποτροπή διαφόρων εξόδων
o   Επιτυγχάνεται μείωση των εξόδων που δαπανούνται για IT τεχνολογία
   
   
•   Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι διαθέτουν
o   Γρήγορη εκμάθηση ώστε να μην τα απορρίψουν οι χρήστες..
o   Διαχειρίζονται με ευκολία μεγάλους όγκους δεδομένων.
   
Είναι εμφανές ότι ένα τέτοιο λογισμικό αποτελεί μια άριστη λύση για την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών του προτεινομένου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Της ΕΜΠΟΡΙΑΣ :
-   ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ,
-   ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ