Τελευταία μηνύματα

Σελίδες: [1]
1
Νέα / Υπηρεσίες GDPR – DPO που προσφέρει η CAC ltd
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Ιουνίου 21, 2018, 04:47:16 μμ »
Οι υπηρεσίες GDPR – DPO που προσφέρει η CAC ltd  είναι υποστήριξης και μετάβασης της επιχείρησης σε καθεστώς συμμόρφωσης με τον GDPR. Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR είναι απαραίτητη και είναι ένα απαιτητικό έργο για κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.

•   GDPR Consulting / Compliance (Συμμόρφωση του οργανισμού με το GDPR 2016/679, Data Protection Impact Assessments)
•   Designing and Implementing Effective Privacy and Security Plans
•   DPO (Data Protection Officer) services
•   GDPR Auditing Services

H μεθοδολογία και η προσέγγιση που ακολουθούμε κατά την συμμόρφωση (GDPR Compliance) της επιχείρησης  περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια (βήματα)  :

1.   Ευαισθητοποίηση και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης (εξασφαλίζοντας και τον σχετικό προϋπολογισμό)  για την συμμόρφωση του οργανισμού (GDPR Compliance)
2.   Ενημέρωση του σύνολου του προσωπικού για τον νέο κανονισμό (GDPR Awareness )
3.   Σύσταση Ομάδας Εργασίας (GDPR Team)
4.   Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer), εφόσον απαιτείται
5.   Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων (Data Flow Mapping)
6.   Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και ελλείψεων (Risk Assessment, Gap Analysis)
7.   Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Data Protection Impact Assessment), εφόσον απαιτείται
8.   Αναθεώρηση πολιτικών και διαδικασιών (Security Policy, Process Re-Engineering)
9.   Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων πληροφορικής (Firewalls/AVs, CRMs/Work Flow Applications, Encryption, Cloud…)
10.   Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης εποπτικής Αρχής και ανακοίνωσης στα υποκείμενα των δεδομένων (Notification Procedures)
11.   Δοκιμαστικοί έλεγχοι συστημάτων και διαδικασιών (GDPR Audit)
12.   Διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων (Monitoring, Review)
13.   Εκπαίδευση προσωπικού
2
Νέα / Ξενοδοχεία και Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Απριλίου 27, 2017, 11:36:13 πμ »
Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος και ο Κανονισμός
Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, υπάρχουν λίγοι τομείς που είναι τόσο ευάλωτοι σε απειλές, όσο ο κλάδος των ξενοδοχείων. Το ξενοδοχείο επεξεργάζεται και σε πολλές περιπτώσεις αποθηκεύει μακροπρόθεσμα έναν πολύ μεγάλο όγκο προσωπικών πληροφοριών και οικονομικών συναλλαγών. Λαμβάνει, επίσης, σχετικές πληροφορίες από πολλές πηγές, όπως συστήματα κρατήσεων τρίτων, συστήματα σημείων πώλησης, παραχωρήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, φαξ, τηλέφωνα και walk-ins. Επιπλέον, τα ξενοδοχεία τείνουν να αποθηκεύουν δεδομένα σε διάφορα σημεία.
Με τον όγκο των επεξεργασμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πιστωτικών καρτών, σε καθημερινή βάση, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι σήμερα ένας από τους πιο ευάλωτους σε παραβιάσεις

Προστατεύστε τα δεδομένα
Ο όγκος των προσωπικών δεδομένων πελατών που διαχειρίζονται, οι πολυάριθμες πηγές από τις οποίες  συλλέγονται τα δεδομένα αυτά (λ.χ. τα συστήματα κρατήσεων του ξενοδοχείου ή τρίτων, η ιστοσελίδα, τα τηλέφωνα, τα ηλεκτρονικά μηνύματα), οι συναλλαγές με κάρτες πληρωμής, η συνδιαλλαγή με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες (Third – Parties), η πληθώρα των εμπλεκόμενων πληροφορικών συστημάτων και εφαρμογών, η συλλογή και  φύλαξη  ευαίσθητων δεδομένων των πελατών για την παροχή πιο προσωποποιημένων υπηρεσιών στη βάση στοχευμένου μάρκετινγκ είναι μόνο ορισμένες από τις δραστηριότητες που καθιστούν μια ξενοδοχειακή μονάδα περισσότερο ευάλωτη σε επεξεργασίες υψηλού κινδύνου και ως  εκ  τούτου  αντιμέτωπη με αυξημένες υποχρεώσεις, προς το σκοπό αποφυγής των δυσθεώρητων κυρώσεων.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CAC LTD  Χαρτογράφηση δεδομένων - Data mapping
Το ξενοδοχείο θα χρειαστεί να δημιουργήσει ‘‘χάρτη’’ προσωπικών δεδομένων, για να καταλάβει τι δεδομένα συλλέγονται, πού φυλάσσονται, και πώς χρησιμοποιούνται, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία για την προστασία των δεδομένων.
 Αξιολόγηση της ασφάλειας – ΙΤ
Μετά τη χαρτογράφηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το ξενοδοχείο πρέπει να ελέγξει και να τεκμηριώσει πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα (σε ψηφιακή και έντυπη μορφή) και να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες.
Σχεδιασμός Πολιτικών
Το ξενοδοχείο θα πρέπει να αναθεωρήσει τις τρέχουσες πολιτικές (όπως η πολιτική απορρήτου / privacy policy τους, η πολιτική πρόσβασης στα δεδομένα / subject access request, η πολιτική διατήρησης / retention policy, κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του με τον Κανονισμό.
Εφαρμογή νέων πολιτικών – διαδικασιών
‘‘Ξεκαθάρισμα σημερινών αρχείων δεδομένων’’ με τη διαγραφή των δεδομένων και αρχείων που δεν χρειάζονται και την επικύρωση των δεδομένων & αρχείων που απαιτούνται.
Εκκίνηση της διαδικασίας για επικοινωνία με τους πελάτες ώστε να ενημερωθούν για τη νέα πολιτική και να επιβεβαιωθούν τα προσωπικά δεδομένα τους και η χρήση τους (σκοπός διεργασίας).
Συμμόρφωση reporting & monitoring
Το ξενοδοχείο πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση, να παρέχει επανεκπαίδευση όταν απαιτείται, να διασφαλίζει τη δημιουργία μιας κουλτούρας για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια των δεδομέ-
νων, από ενδεχόμενες παραβιάσεις.3
Νέα / NEMESIS BI-MIS ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Αυγούστου 25, 2014, 03:00:29 μμ »
Η πορεία και η επιτυχία μιας επιχείρησης είναι στενά συνδεδεμένη με τη σωστή εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πληροφοριών που έχει στην διάθεση της. Οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι επιχειρηματίες και το επιτελείο τους, οι αποφάσεις που παίρνουν βασιζόμενοι σε αυτές και η ικανότητα να μεταδόσουν κρίσιμες πληροφορίες σε άλλους μέσα στην επιχείρησή τους, είναι όλα στρατηγικοί παράγοντες για την επιβίωση της επιχείρησης.

Η σωστή αναγνώριση και μετάδοση της πληροφορίας πάντα απαιτεί μία μορφή μέτρησης.  Τυπικές μετρήσεις είναι έσοδα, έξοδα, πωλήσεις, αριθμός υπαλλήλων κ.λ.π. και χρήση ποσοστών για προβλέψεις.

Η σημερινή τεχνολογία Λογισμικού παρέχει εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και δημιουργίας αναφορών, για την μέτρηση της απόδοσης των επιχειρήσεων. (Business Performance Measurement analysis and reporting tools.)

Τέτοιου είδους εργαλεία ενσωματώνουν την τεχνολογία OLAP (Online Analytical Processing), θεμελιώδη τεχνολογία για τέτοιου είδους ανάλυση στοιχείων και έχουν τις παρακάτω δυνατότητες.

•   Αποθηκεύουν και προσπελαύνουν δεδομένα σαν διαστάσεις και επεξεργάζονται μετρήσεις που αντιπροσωπεύουν βασικούς επιχειρηματικούς συντελεστές.  Η πληροφόρηση αυτή κρατιέται σε μορφή που αντιπροσωπεύει τη δομή της επιχείρησης, σε πολλαπλές διαστάσεις π.χ. (πωλήσεις ανά τρίμηνο, ανά περιοχή, παράπονα πελατών ανά προϊόν στην τάδε περιοχή το τελευταίο 3μηνο κλπ.)  και παρουσιάζεται σε επιχειρηματική γλώσσα και όχι σε πολύπλοκη database ορολογία η οποία είναι κατανοητή μόνο από ειδικούς.
   
•   Επιτρέπουν στους χρήστες να αναλύουν στιγμιαία και να συγκρίνουν διαφορετικούς παράγοντες όπως χρόνος, γραμμές παραγωγής, γεωγραφικές περιοχές, και κανάλια πωλήσεων που επηρεάζουν μία συγκεκριμένη μέτρηση.
   
•   Συμπυκνώνοντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και παρουσιάζοντας τα στοιχεία στους χρήστες σε κάποια κατανοητή μορφή, παρέχουν την αναγκαία διαίσθηση που απαιτείται, για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις στην επιχείρηση.
   
•   Η ανάλυση που παρέχουν, κάνει κατανοητό όχι μόνο τι συμβαίνει σε μια επιχείρηση, αλλά πότε, που, γιατί και πως συμβαίνει.
   
•   Επιτρέπουν στους χρήστες να κάνουν πολλών ειδών αναλύσεις όπως ανάλυση τάσεων (trend analysis), συγκριτικές αναλύσεις (comparative analysis), αναλύσεις σε συνάρτηση με το χρόνο (time based analysis) κ.λ.π. Ενώ τα απλά status reports δεν επιτρέπουν στους χρήστες να επέμβουν στο κατεστημένο της επιχείρησης, η data analysis μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί και να αντιδράσει στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς, αφού έχει δυνατότητα να εξετάζει και να αναλύει τα δεδομένα, από οποιαδήποτε οπτική γωνία και με οποιοδήποτε συνδυασμό. Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται παράγοντες πού δεν μπορούν να εντοπισθούν με άλλες μεθόδους.
   
•   Με έξυπνη και στρατηγική υλοποίηση τα Data Analysis Tools επιτρέπουν πολλά πλεονεκτήματα όπως.
o   Εμφανίζονται νέες ευκαιρίες για πηγές εσόδων
o   Επιτυγχάνεται αποτροπή διαφόρων εξόδων
o   Επιτυγχάνεται μείωση των εξόδων που δαπανούνται για IT τεχνολογία
   
   
•   Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι διαθέτουν
o   Γρήγορη εκμάθηση ώστε να μην τα απορρίψουν οι χρήστες..
o   Διαχειρίζονται με ευκολία μεγάλους όγκους δεδομένων.
   
Είναι εμφανές ότι ένα τέτοιο λογισμικό αποτελεί μια άριστη λύση για την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών του προτεινομένου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ Της ΕΜΠΟΡΙΑΣ :
-   ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ,
-   ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

4
Νέα / Σύστημα NEMESIS MIS
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Αυγούστου 16, 2014, 01:22:58 μμ »
Η Σχεδίαση και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις ειδικές ανάγκες και συνθήκες  λειτουργίας των Επιχειρήσεων προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση της διοικήσεως   του σχεδιασμού, της διεύθυνσης  και του ελέγχου των δραστηριοτήτων μέσω εκτιμήσεων, αποφάσεων και ενεργειών προς υλοποίηση μιας οδηγίας που στην συνέχεια μπορεί να διορθωθεί βάσει νεοτέρων στοιχείων επηρεαζόντων την κατάσταση.

Διοίκηση (Management) =  σύστημα σχεδιασμού, (planning, ex ante υπολογισμών της conveniency κάποιων   ενεργειών ),  προγραμματισμού (programming δηλ. χρονικής διατάξεως των αλληλουχιών των αλληλένδετων ενεργειών),  διεύθυνσης (έκδοσης εντολών και οδηγιών) και ελέγχου (controlling, υλοποιούμενο με συγκρίσεις αποτελεσμάτων εναλλακτικών ή διαδοχικών αποφάσεων, ή με κάποιους στόχους) δραστηριοτήτων προσανατολισμένων σε κάποιους στόχους εξυπηρετικών του σκοπού της Επιχείρησης.

Συστήματα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων για την λήψη και αποτελεσματική
(efficient) υλοποίηση αποτελεσματικών (effectives) αποφάσεων.

Συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση των δεδομένων των μετρησεων για την μελετη ποικιλιας εξεταζομενων λυσεων, μεσω των επιπτωσεων τους σε χαρακτηριστικα μεγεθη.

Διατήρηση και ευχερης αναζήτησης των πληροφοριών

Διατάξεις συνθεσης και παρουσιασης της εικονας

Μια απόφαση, ποια  αποτελέσματα και τι δεικτες παρουσιάζει ;

*αυτους τους συγκρίνουμε με καποιους προτυπους,
ή με αυτους μιας αλλης παρμενης με αλλο σκεπτικο, ή αυτης της ιδιας,   με μεταβολη καποιων στοιχειων της ;

*οταν αυτοι δεν κρινονται ικανοποιητικοι,
αυτο οφειλεται
στο οτι η αποφαση ητο λανθασμενη, ή
στο οτι δεν την εφαρμοσαμε  αποτελεσματικά ;
 
*πώς εξευρισκουμε τις αντιστοιχίες των μεγεθών ;

*πώς παρακολουθούμε τις μεταβολές ;

*πώς μετράμε τις επιδράσεις  των μεταβολων τους ;

*πώς αποτυπωνουμε την εικόνα του πού βρισκόμεθα   και  πώς αυτην του πώς  εξελισσεται ;
5
Νέα / Σύστημα Ανάλυσης Ισολογισμών Εταιρειών Κλάδου
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Αυγούστου 16, 2014, 12:47:28 μμ »
Η Εφαρμογή ΜIS εκτός των άλλων πληροφοριών δίνει
 τους βασικούς δείκτες της εταιρίας και των κύριων ανταγωνιστών της.

 Εδώ βλέπουμε πού; ο καθένας είναι ισχυρός και πού είναι αδύνατος.

 Στόχος είναι η αξιολόγηση του management της κάθε εταιρείας και ο εντοπισμός σημείων βελτίωσης.

Διασύνδεση των βασικών δεικτών και χρονικές τάσεις των μεταβολών τους.
6
Νέα / Aξιολογηση των οικονομικων δραστηριοτητων και των χρηματοικονομικών
« Τελευταίο μήνυμα από napa12 στις Ιουνίου 18, 2011, 12:28:12 μμ »
Η αξιολογηση των οικονομικων δραστηριοτητων και των χρηματοοικονομικων δομων εφοσον γινεται επι ποσοτικων στοιχειων απαιτει μετρησεις, και συγκρισεις, προκειμενου να εντοπιστουν και αιτιολογηθουν  διαφορες τους  από καποια στοιχεια βασης, να μετρηθει ο βαθμος των διαφορων.

Αυτά τα στοιχεια βασης μπορει να είναι οι στοχοι του budget, περυσινα αντιστοιχα, ή κλαδικα, χαρακτηριστικα μεγεθη,  ή μεσοι οροι.

Παιρνουμε δε  τις  απολυτες  ή τις ποσοστιαιες  μεταβολες τους, ως διαφορες (changes) από καποια αλλα, ή ως αποκλισεις (variances), ή ως υστερησεις από καποιους στοχους, που μπορει να εχουν τεθει κατ΄εκτιμηση, ή μετα προσεκτικη μελετη των συνθηκων και ελεγχο της ευαισθησιας των αντοχων των παραδοχων (sensitivity  analysis) που κατ΄αναγκη θα εχουν γινει..

Όμως οι συγκρισεις στοιχειων  μεταξυ ανισων Επιχειρησεων ή με τους μεσους ορους του Κλαδου στερουνται ή παρεχουν ακομη και παραπλανητικο νοημα.

Μια μεγαλη Μοναδα μπορει να εχει μεγαλα κερδη, αλλά αυτό δεν συνεπαγεται ότι διοικειται πιο αποτελεσματικα από μια αλλη μικροτερη με μικροτερα κερδη από αυτην,  αλλά και πολύ πιο μικρα κεφαλαια.

Αυτό το προβλημα ξεπερνιεται με τα common-size statements.

H συγκριση των αντιστοιχων μεγεθων τους μπορει να γινει σε αντικειμενικη βαση εκφραζοντας τα ως % ,  στην ιδια βαση, πχ το Ενεργητικο, ή τις Πωλησεις.

Ξεκινωντας από την λογικη ότι για κάθε κατηγορια εσοδου πρεπει να υπολογιζουμε το αντιστοιχο κοστος για να εχουμε το αντιστοιχο κερδος, καταρτιζουμε τον δεικτη κοστος πωληθεντων επι του εσοδου πωληθεντων ανα Τμημα, ή Καταστημα, ή brand κλπ.

Με αυτό τον τροπο συγκρινουμε την αποτελεσματικοτητα με την οποια ελεγχονται από τις αντιστοιχες Επιχειρησεις ή Διευθυντες τα σχετικα  (ελεγξιμα) κοστη,
ή εξηγουμε τις επιπτωσεις στο συνολικο Κερδος περιοδου,  του mix, ή ποσοστιαιας συμμετοχης, των πωλησεων  των Τμηματων, των Καταστηματων ή των brands στις συνολικες Πωλησεις περιοδου.

Πχ. ένα brand που εχει margin% μεγαλυτερο από τον μεσο σταθμικο ορο Μargin% επι του συνολου των Πωλησεων θα εχει % συμμετοχη στα (μικτα) Κερδη,  μεγαλυτερη από την % συμμετοχη του στις Πωλησεις.

Προφανως δε, η υψηλη συμμετοχη στις Πωλησεις προϊοντων με υψηλο m% (δηλ. με χαμηλο % αμεσου κοστους πωληθεντος) βελτιωνει το αποτελεσμα τους (των Πωλησεων) ως Μ και ως  Μ%.

Συσχετιζοντας μεγεθη μεσω των δεικτων απλων και  συνθετων (οι οροι τους αφορουν σε αλλους δεικτες),  συνδυαζοντας συγκρισεις,  μπορουμε να πιασουμε ολοκληρο το πλεγμα των σχεσεων που διαμορφωνουν το  status μιας περιοχης ή μιας περιοδου.

Η  ιστορικη σειρα  καποιων διαδοχικων απολυτων μεγεθων ή καποιων σχεσεων δινει το trend των μεταβολων τους  ως απολυτες διαφορες (absolute differences),  ή ως % μεταβολες (percentages rates).
Αυτό είναι βασικο διοτι πιανουμε την εξελιξη
ενός φαινομενου και το πώς εχει καταληξει καπου μεσω των μεταβολων του και των λογικων, μαθηματικων, εξηγησεων που δινουμε σε αυτές.

Η αναλυση και παρακολουθηση των τασεων (trend analysis) μπορει να εμφανισει εγκυρα αν κατι ξεφευγει από το pattern τους και να μας υποδειξει εγκαιρα την αναγκη αναληψης διορθωτικων ενεργειων (corrective actions).

Oμως, αν οι συνθηκες (pertinent conditions) αλλαζουν η ταση δεν μπορει να χρησιμοποιηθει προεκτεινομενη στο μελλον, για  προβλεψεις (anticipations) αποτελεσματων καποιων ενεργειων.

Aλλο σοβαρο θεμα είναι η εκτιμηση των επιπτωσεων καποιων μεταβολων σε καποια μεγεθη σε καποια αλλα

Ποιου  ειδους και ποιου μεγεθους μεταβολες σε καποια μεγεθη, πχ στις πωλησεις   προκαλουν καποιες μεταβολες σε καποια αλλα, πχ στα κερδη ;

Ποιος είναι ο ιμαντας (διαδρομη) μεταδοσης μιας μεταβολης και ο λογος της ταχυτητας (χρονου) και της εντασης (επιπτωσεων στα αποτελεσματα) αυτης ;

Όταν αυξανουν  οι Π, αυξανουν οι Πασφ% αρα και τα Κερδη, μαλιστα στο ιδιο % με τις Πασφ.
Για μια % μεταβολη των Π (οφειλομενη σε μεταβολη των π), ποση θα είναι η % μεταβολη των Πασφ% (και του  Κερδους) ;
Σε αυτά τα θεματα η Οικονομικη διαθετει τo εργαλειo της Μοχλευσης (leverage)  που τα εξηγει και τα μετραει ο σχετικος βαθμος (dol).
   
Σελίδες: [1]